พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จัดพิธีการมอบเสื้อปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิธีการผูกข้อต่อแขนต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น​ คณะกรรมการนักศึกษา​ คณะกรรมการชุมนุมสาธารณสุขอาสา​ และผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรค​

[foogallery id=”1011″]

ใส่ความเห็น